مذهبی ، سیاسی »

عاشورای شمسی

عاشورای شمسی

مهر ۹, ۱۳۹۵, هیچ دیدگاهی برای عاشورای شمسی ثبت نشده

آیا عاشورای سال ۱۳۹۵ از جهت شمسی با عاشورای سال ۶۱ قمری مطابق است؟ بنابر ...

عید غدیر یا عید سادات

عید غدیر یا عید سادات

شهریور ۲۸, ۱۳۹۵, هیچ دیدگاهی برای عید غدیر یا عید سادات ثبت نشده

دلیل اینکه عید بزرگ غدیر را عید سادات می نامند، چیست؟ روز عید غدیر خم ...